Specialjobb


Bygga om en ladugård till ett modernt bostadshus är ett spännande projekt. Det är ett av alla de uppdrag vi haft genom åren. Vi har ett bred kompetens för olika typer av byggprojekt och tycker om utmaningar. 


En grund murad i natursten både i en utbyggnad och i den gamla delen av huset. 

Iordningsställande av en gammal jordkällare.

Vi gjorde en hel del förberedande jobb åt "Sommar med Ernst" 2012. Håkan deltog även i några program.
2009 genomfördes en stor renovering av Rudskoga kyrkas tak. SnickarTjärnbro gjorde all renovering av träkonstruktionerna under skiffertaket.